Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

O firmie

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Puławach

Adres: ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy
Telefon: 81 886 30 63
Fax: 81 886 81 40
Bank: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI
Nr konta: 77 8741 0004 0006 5445 2000 0010
NIP: 716-263-63-87
REGON: 432707624
KRS: 0000206646

ofirmie

Przedmiot działalności Spółki

1)           Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

2)           Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

3)           Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

4)           Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

5)           Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

6)           Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

7)           Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

8)           Reklama (PKD 73.1),

9)           Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

10)       Realizacja projektów związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

11)       Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

12)       Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

13)       Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

14)       Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno ? kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

15)       Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),

16)       Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),

17)       Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

18)       Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),

19)       Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),

20)       Zbieranie odpadów (PKD 38.1),

21)       Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),

22)       Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

23)       Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

24)       Działalność rachunkowo ? księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

25)       Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

26)       Działalność archiwów (PKD 91.01.B),

27)       Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

28)       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

29)       Badania naukowe i prace rozwoje w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.2),

30)       Badanie rynku i opinii publicznych (PKD 73.2),

31)       Pozostałe działalność profesjonalna, naukowe i techniczne gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9).

 

rozmiar tekstu