Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Oferta

Oferta

Oferujemy Wspólnotom Mieszkaniowym oraz właścicielom nieruchomości profesjonalne usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami w zakresie obejmującym:

  • Utrzymywanie porządku wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz pielęgnację zieleni.
  • Sprawowanie dozoru technicznego i dokonywanie okresowych przeglądów budynków i instalacji.
  • Wykonywanie konserwacji bieżącej i napraw urządzeń technicznych i instalacji, w tym wykonywanie napraw pionów wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej.
  • Utrzymywanie dyżurów pogotowia awaryjnego hydraulicznego i elektrycznego.
  • Zawieranie umów z dostawcami usług komunalnych.
  • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na ich pokrycie i innych przychodów z nieruchomości wspólnej, a także dokonywanie rozliczeń należności za usługi komunalne.
  • Reprezentowanie właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami oraz windykacja należności od właścicieli lokali i najemców.
  • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych. Prowadzenie wykazu właścicieli i ewidencji meldunkowej.
  • Oferujemy ponadto możliwość świadczenia usług w lokalach w zakresie prac elektrycznych, hydraulicznch, murarskich, malarskich, stolarskich i gazowych.

rozmiar tekstu