Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Aktualności

Utrzymanie i prowadzenie toalety publicznej na „Skwerze Niepodległości” w budynku przy ulicy Al. Królewska 4 w Puławach.

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia polegającego na świadczeniu usługi w zakresie utrzymania i prowadzenia toalety publicznej na „Skwerze Niepodległości” w budynku przy ulicy Al. Królewska 4 w Puławach. Więcej informacji: https://nppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=116&action=details&document_id=1885940

Wybór firmy do wykonania konserwacji i przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach ul. Dęblińska 2 informuje, że firma Guard & Fire Protection Instalacje i Systemy Zabezpieczeń została wybrana na wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania w budynkach przy ul. Skowieszyńskiej 65 i 67 w Puławach. Dziękujemy za złożone oferty.

OGŁOSZENIE: Oferta na wykonanie przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach ul. Dęblińska 2 zwraca się z prośbą o przedłożenie ofert na wykonywanie  przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania w budynkach przy ul. Skowieszyńskiej 65 i 67 w Puławach. Oferty należy składać drogą mailową na adres sekretariat@np.pulawy.pl do 30.09.2022 r. Informacja…

rozmiar tekstu