Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Wybór firmy do wykonania konserwacji i przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania

Wybór firmy do wykonania konserwacji i przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach ul. Dęblińska 2 informuje, że firma Guard & Fire Protection Instalacje i Systemy Zabezpieczeń została wybrana na wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych detekcji gazu oraz systemu oddymiania w budynkach przy ul. Skowieszyńskiej 65 i 67 w Puławach.
Dziękujemy za złożone oferty.

rozmiar tekstu