Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Koronawirus: KOMUNIKAT

Koronawirus: KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

 Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. zwraca się do wszystkich Mieszkańców o zachowanie wyjątkowych środków ostrożności a w szczególności:

  1. Przestrzeganie higieny osobistej (częste mycie rąk z mydłem).
  2. Unikanie skupisk ludzi oraz unikanie zbędnego wychodzenia z domu (m.in. przemyślane zakupy na Hali Targowej czy Targowisku).
  3. Unikanie podróży.
  4. W przypadku podejrzenia zarażenia – kontakt ze stacją sanitarno
    – epidemiologiczną (PSSE Puławy tel. 81 886 48 91) lub infolinią NFZ
    (tel. 800 190 590).
  5. Zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.

Ponadto informujemy, iż bezpośrednia obsługa interesantów zostaje ograniczona do bezwzględnego minimum.

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa prosimy zgłaszać telefonicznie (tel. 81 886 30 63) lub mailowo (e-mail: sekretariat@np.pulawy.pl).

Poniżej publikujemy apel Prezydenta Miasta Puławy:

Apel Prezydenta Miasta Puławy do Mieszkańców

Pełna treść komunikatu.

Apel Prezydenta Miasta Puławy do Mieszkańców

rozmiar tekstu