Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ochrona mienia i obiektów Przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. w Puławach

Ochrona mienia i obiektów Przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. w Puławach

Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona mienia i obiektów Przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. w Puławach.

Wszelkie informacje na stronie BIP Nieruchomości Puławskich:

https://nppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=108&p1=szczegoly&p2=1139415

rozmiar tekstu