Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu handlowego A 12 w Hali Targowej „PIASKOWA” przy ul. Piaskowej 7 w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu handlowego A 12 w Hali Targowej „PIASKOWA” przy ul. Piaskowej 7 w Puławach.

             O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu A 12 (parter)

w Hali Targowej „PIASKOWA” w Puławach.

Dane o lokalu:

Powierzchnia 11,00 m².

Przeznaczenie: handel art. spożywczymi.

Lokal posiada dwie rolety.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) o godz.10:15 w siedzibie Spółki
tj.
w Puławach ul. Dęblińska 2.

Warunki przetargu:

  1.  Przetarg odbywać się będzie w drodze licytacji ustnej ceny netto 1 m² najmu lokalu.
  2. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 53,10 zł. netto za 1 m ².
  3. Postąpienie minimalne wynosi 2,00 zł.
  4. Obowiązuje wadium w wysokości 700,00 zł. (siedemset zł.), wpłata wadium
    do kasy Spółki (pokój 103) najpóźniej do godz. 09:55 w dniu przetargu.
  5. Podpisanie umowy najmu z osobą, która wygrała przetarg nastąpi do dnia 20 stycznia 2018r.
    Wydanie kluczy do lokalu – po uzupełnieniu kaucji do kwoty w wys. dwumiesięcznego czynszu.

Regulamin przetargu ograniczonego obowiązujący w Spółce dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa
oraz na tablicy ogłoszeń w Hali Targowej „PIASKOWA”.

 

przetarg strona

 

 

 

rozmiar tekstu