Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Hali Targowej

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Hali Targowej

Przedsiębiorstwo ?Nieruchomości Puławskie? Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu S III w Hali Targowej ?Piaskowa? w Puławach.

Dane lokalu:
Lokalizacja: parter
Powierzchnia: 70,00 m2
Przeznaczenie: sklep mięsny z wyłączeniem innego rodzaju działalności.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki tj. w Puławach ul. Dęblińska 2.

Warunki przetargu:
1.    Przetarg odbywać się będzie w drodze licytacji ustnej ceny netto 1 m2 powierzchni najmu lokalu,
2.    Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 53,10 zł netto za 1 m2 powierzchni,
3.    Postąpienie minimalne wynosi 2,00 zł.
4.    Obowiązuje wadium w wysokości 4600,00 zł (cztery tysiące sześćset zł), wpłata wadium do kasy Spółki (pokój 103) najpóźniej do godziny 9.55 w dniu przetargu,
5.    Podpisanie umowy najmu z osoba, która wygrała przetarg nastąpi do dnia 15 października 2015 roku. Wydanie kluczy do lokalu ? po uzupełnieniu kaucji do kwoty w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto.
Regulamin przetargu ograniczonego obowiązujący w Spółce dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na tablicy ogłoszeń w Hali Targowej ?Piaskowa?.

rozmiar tekstu