Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Hali Targowej w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Hali Targowej w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu

Przedsiębiorstwo ?Nieruchomości Puławskie? Sp. z o.o.
ogłasza
przetarg ograniczony na najem lokalu A 24 (parter)
w Hali Targowej ?PIASKOWA? w Puławach.

Dane o lokalu:
Powierzchnia 9,60 m?
Przeznaczenie: handel art. przemysłowymi – z wyłączeniem
art. spożywczych, odzieży, obuwia.
Lokal po przebudowie posiada jedną roletę.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2016 roku ( poniedziałek ) o godz.10:00 w siedzibie Spółki tj. w Puławach ul. Dęblińska 2.

Warunki przetargu:

1) Przetarg odbywać się będzie w drodze licytacji ustnej ceny netto 1 m? najmu lokalu,
2) Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 53,10 zł. za 1 m ?.
3) Postąpienie minimalne wynosi 2,00 zł.
4) Obowiązuje wadium w wysokości 700,00 zł. (siedemset zł.), wpłata wadium do kasy Spółki (pokój 103) najpóźniej do godz. 09:55 w dniu przetargu.
5) Podpisanie umowy najmu z osobą, która wygrała przetarg nastąpi do dnia 10 marca 2016r. Wydanie kluczy do lokalu ? po uzupełnieniu kaucji do kwoty w wys. dwumiesięcznego czynszu.

Regulamin przetargu ograniczonego obowiązujący w Spółce dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na tablicy ogłoszeń w Hali Targowej ?PIASKOWA?.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu A 24

rozmiar tekstu