Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na najem lokalu A 13 w Hali Targowej ?Piaskowa? w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na najem lokalu A 13 w Hali Targowej ?Piaskowa? w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu
Przedsiębiorstwo ?Nieruchomości Puławskie? Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu A 13 w Hali Targowej ?Piaskowa? w Puławach.

Dane lokalu:
Lokalizacja: parter,
Powierzchnia: 11,10 m2,
Przeznaczenie: handel artykułami przemysłowymi z wyłączeniem sprzedaży odzieży i obuwia.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki tj. w Puławach ul. Dęblińska 2 ? lokal 214.

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbywać się będzie w drodze licytacji ustnej ceny netto 1 m2 powierzchni najmu lokalu,
2. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 53,10 zł netto za m2 powierzchni,
3. Postąpienie minimalne wynosi 2,00 zł.
4. Obowiązuje wadium w wysokości 700,00 zł (siedemset zł), wpłata wadium do kasy Spółki (pokój 103) najpóźniej do godziny 9.55 w dniu przetargu,
5. Podpisanie umowy najmu z osoba, która wygrała przetarg nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 roku. Wydanie kluczy do lokalu ? po uzupełnieniu kaucji do kwoty w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto.
Regulamin przetargu ograniczonego obowiązujący w Spółce dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na tablicy ogłoszeń w Hali Targowej ?Piaskowa?.

dokument PDF do pobrania

rozmiar tekstu