Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu S III w Hali Targowej Piaskowa w Puławach

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu S III w Hali Targowej Piaskowa w Puławach

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem lokalu S III w Hali Targowej Piaskowa w Puławach

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nieruchomości Puławskich

https://nppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=108&p1=szczegoly&p2=1186175

rozmiar tekstu