Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę i remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5A

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę i remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5A

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę i remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5A.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie”:

https://nppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=116&p1=szczegoly&p2=1613554

rozmiar tekstu