Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Zarządzenie Nr 3/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 r.

rozmiar tekstu