Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na najem lokalu C 17 (parter) w Hali Targowej „PIASKOWA” w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na najem lokalu C 17 (parter) w Hali Targowej „PIASKOWA” w Puławach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu C 17 (parter) w Hali Targowej „PIASKOWA”
w Puławach.

Dane o lokalu:

Powierzchnia 11,00 m²

Przeznaczenie: handel art. przemysłowymi –  z wyłączeniem odzieży, obuwia.

Lokal posiada dwie rolety.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 12:00
w siedzibie Spółki tj.
w Puławach ul. Dęblińska 2.

Warunki przetargu:

  • Przetarg odbywać się będzie w drodze licytacji ustnej ceny netto 1 m² najmu lokalu.
  • Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 53,10 zł. netto za 1 m ².
  • Postąpienie minimalne wynosi 2,00 zł.
  • Obowiązuje wadium w wysokości 700,00 zł. (siedemset zł.), wpłata wadium
    do kasy Spółki (pokój 103) najpóźniej do godz. 11:30 w dniu przetargu.

5) Podpisanie umowy najmu z osobą, która wygrała przetarg nastąpi do dnia
15 czerwca 2018r. Wydanie kluczy do lokalu – po uzupełnieniu kaucji do kwoty
w wys. dwumiesięcznego czynszu.

Regulamin przetargu ograniczonego obowiązujący w Spółce dostępny
jest w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na tablicy ogłoszeń w Hali Targowej „PIASKOWA”.

ogłoszenie o przetargu

 

rozmiar tekstu