Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na najem lokalu B 01 (parter) w Hali Targowej „Piaskowa” w Puławach.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na najem lokalu B 01 (parter) w Hali Targowej „Piaskowa” w Puławach.

Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu B 01 (parter)
w Hali Targowej „PIASKOWA” w Puławach.

Dane o lokalu:

Powierzchnia:  11,20 m².

Przeznaczenie: handel art. spożywczymi.

Lokal posiada dwie rolety.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółki
tj.
w Puławach ul. Dęblińska 2.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbywać się będzie w drodze licytacji ustnej ceny netto 1 m² najmu lokalu.
 2. Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 53,10 zł. netto za 1 m ².
 3. Postąpienie minimalne wynosi 5,00 zł.
 4. Obowiązuje wadium w wysokości 700,00 zł. (siedemset zł.), wpłata wadium
  do kasy Spółki (pokój 117) najpóźniej do godz. 09:30 w dniu przetargu.
 5. Licytujący biorący udział w przetargu muszą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą
  lub prowadzić własne gospodarstwo rolne.
 6. Licytujący muszą posiadać zaświadczenia o niezaleganiu wobec US i ZUS (KRUS).
 7. Licytujący nie mogą posiadać zadłużenia wobec Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach.
 8. Podpisanie umowy najmu z osobą, która wygrała przetarg nastąpi do dnia 25 stycznia 2019r. Wydanie kluczy do lokalu – po uzupełnieniu kaucji do kwoty w wys. dwumiesięcznego czynszu.

 

Regulamin przetargu ograniczonego obowiązujący w Spółce dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa
oraz na tablicy ogłoszeń w Hali Targowej „PIASKOWA” przy ul. Piaskowej 7 w Puławach.

ogłoszenie o przetargu

rozmiar tekstu