Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.,
24-100 Puławy, ul.Dęblińska 2,
tel: 81 886 30 63, 81 888 53 67,
fax: 81 886 81 40,

Program odpracowania zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców gminy Miasto Puławy

Program odpracowania zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców gminy Miasto Puławy

Dokumenty związane z Zarządzeniem Nr A/22/19 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2019 r. – Program odpracowania zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy.

Zarządzenie_A_22_19

Wniosek

Porozumienie

Karta zapotrzebowania

Skierowanie

Karta potwierdzenia

Karta rozliczenia

Rejestr

Sprawozdanie

 

rozmiar tekstu